مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ درباره آیا اینکه شکرگزاری موجب طول عمر می‌شود در روایتی معتبر آمده است؟
پاسخ درباره چرا هیچ توثیقی برای شیخ صدوق نزد متقدمین وجود ندارد؟
پاسخ درباره آیا خلقت انسان از نگاه قرآن با یافته‌های جنین‌شناسی منافات ندارد؟
پاسخ درباره کدام آیه قرآن افرادی که از حق خود و دیگران دفاع نمی‌کنند را مورد نکوهش قرار داده است؟
پاسخ درباره با توجه به آیه 93 سوره بقره منظور از «اشربوا» چیست؟
پاسخ درباره چرا در سوره نمل؛ مورچه به دیگر مورچگان گفت: «ادخلوا». و نگفت: «ادخلن»؟
پاسخ درباره آیا در روایتی آمده که با هفتاد بار خواندن سوره حمد می‌توان یک مرده را زنده کرد؟
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره حکم چانه زدن در معامله با نامحرم
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره حکم معامله بر حق و امتیاز وام
پاسخ آیت الله سیستانی درباره آیا موی گربه نماز را باطل نمی کند؟
پاسخ آیت الله سبحانی درباره آیا مخارج درمان همسر جز نفقه است؟
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره آیا بر بیمار واجب است پیگیر درمان خود باشد؟
  1. 14 از 4632