پاسخ آیت الله سیستانی درباره کارکردن در روز عاشورا
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره عزاداری مطلوب
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره زنجیر زدن در عزاداری سیدالشهدا
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره قربانی کردن در مقابل دسته جات عزاداری
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره چلچراغ کردن دسته جات سینه زنی
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره عزاداری وسینه زنی برای ائمه اطهار علیه السلام
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره پوشیدن لباس مشکی
پاسخ آیت الله سیستانی درباره هروله کردن در عزاداری
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره معرفت نسبت به اهل بیت (ع)
پاسخ آیت الله سبحانی درباره هروله در سينه زنى
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره تقليد در زمان ائمّه
پاسخ آیت الله سیستانی درباره پوشیدن لباس مشکی در محرم وصفر
  1. 1 از 262