مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله شبیری زنجانی : نماز و روزه طلبه، دانشجو و سرباز، در محل تحصیل و سربازی چگونه است؟ آیا آنجا وطن او محسوب مي شود؟
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی : دليل شرعي براي اثبات سيادت يك شخص چه چيزي مي تواند باشد؟
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره : انتشار عکس های خصوصی خود یا دیگران که با حجاب کامل نیست، در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی چه حکمی دارد ؟
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره : اگر امام به رکوع برود و ماموم مشغول خواندن تسبیحات دوم باشد آیا می‌تواند به دو تسبیح اکتفا کند و خود را به امام برساند یا باید تسبیحات سوم را نیز بگوید؟
پاسخ حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی به پرسشی درباره ارث بردن فرزند کافر از مادر مسلمان
پاسخ حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی به اقتدا کردن به امام جماعتی که از بیت المال استفاده شخصی می کند
پاسخ حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی به پرسشی درباره تصرف پدر در مال فرزند در فرض عدم رضایت
پاسخ حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی به پرسشی درباره خواندن نماز قضا توسط مستحاضه
پاسخ حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی به پرسشی درباره مصرف اموال مختص ایتام برای بچه های سر راهی
آیا زن بدون اجازه شوهرش می تواند از وسایل پیشگیرى از باردارى استفاده کند؟ / پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای
آیا زن بدون اجازه شوهرش می تواند از وسایل پیشگیرى از باردارى استفاده کند؟ / پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای
پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای به پرسشی درباره نگهدارى اسپرم غیر شوهر در بانک اسپرم
  1. 142 از 4632