مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا موجودي به نام انسان كه در كره زمين زندگي مي كند ، در هيچ كجاي ديگر كهكشان ها وجود ندارد؟
فسيل هاي به دست آمده نشان مي دهد كه موجوداتي شبيه انسان قبل از حيات نوع انسان مي زيسته اند و نيز در رواياتي آمده است كه پيش از حضرت آدم ( عليه السلام ) موجوداتي شبيه انسان بر روي زمين مي زيسته اند . آيا اين امر نظريه « تكامل انواع » را تأييد نمي كند؟
از نظر منابع اسلامي آيا نظريه « تكامل انواع » درباره انسان صادق است؟
آيا پيروي انسان از تمايلات حيواني نشانه تكامل يافتن او از حيوانات نيست؟
آيا نظريه تكامل با پذيرفتن آفرينش مستقل آدم و حوا منافات ندارد؟
آيا اين كه انسان هدف از آفرينش جهان بوده ، با نظريه تكامل انواع سازگار است؟
آيا آفرينش انسان به گونه مستقل بوده يا تكاملي؟
آيا عدالت اجتماعي براي سلامت و سعادت جامعه بشري ضروري است؟
مقصود از « حقوق بشر » كه اين همه در مجامع بين المللي از آن سخن به ميان مي آيد چيست؟
درباره موضوع اجل انسان توضيح دهيد .
از خود بيگانگي چيست؟
چگونه اعتقاد به مادّه گرايي كه انسان را پديده اي مادّي مي داند ، موجب از خود بيگانگي مي شود؟
  1. 237 از 4632