مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

انسان از چه آفريده شده است؟
آيا در وجود انسان، روح است كه حقايق را درمي يابد يا جسم؟
چرا در انسان تمايلات حيواني وجود دارد؟

چرا خداوند انسان را اشرف مخلوقات ناميده است؟

درمورد جايگاه و مقام انسان توضيح دهيد.

انسان كيست؟ ارزش انسان به چيست؟ راه رسيدن به كمالات كدام است؟

اينكه مي گويند انسان داراي دو بُعد انديشه واحساس مي باشد درست است؟
خصوصيت تنوع طلبي در انسان چگونه مي تواند در راه خدا به كار برده شود؟
آيا از نسل ميمون هاي مسخ شده ، ميمون هايي به وجود آمده اند؟
« نفس ناطقه » كه در كلام فلاسفه از آن سخن مي رود به چه معنا است؟
چرا خداوند با داشتن آن همه مخلوق صالح ، انسان را كه موجودي خودپسند ، طمعكار و جايز الخطا است ، اشرف مخلوقات قرار داده است؟
آيا برخورداري انسان هاي صالح از نعمت هاي مادّي در عالم آخرت موجب ، تعلّق و وابستگي آنها نمي شود؟
  1. 231 از 4632