مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا با برخوردهاي خشن و ارائه چهره اي خشن از دين باعث شديم جوانان ازدين و مساجد دور شوند؟
آيا اين عدالت است كه در جامعه ما يك فردي 50 هزار تومان و فرد ديگري پانصد هزار تومان حقوق دريافت كنند؟
چه كنيم تا ثروت در جامعه به طور عادلانه توزيع شود؟
در انقلاب اسلامي نظام جامعه، بر پايه اسلام شكل نگرفته است، بلكه التقاطي از سيستم اقتصادي سياسي جهان به اضافه رنگ وبويي از اسلام است؟
چرا طرح خصوصي سازي شركت ها رو به رشد است در صورتي كه شركت هاي خصوصي بيشتر به فكر سود خود هستند تا مردم؟
وامي كه بانك ها مي دهند گاهي تا دو سه برابر را از مشتري مي گيرند و در اين جا چيزي كه تغيير كرده فقط اسم است ولي ماهيت وام و بهره كشي هيچ فرقي نكرده است چرا؟
آيا اقتصاداسلامي چارچوب ثابت و پايداري دارد كه فروع آن باگذرزمان تغييرمي كند يانه ؟
آيا اين گراني باعث نمي شود كه فشار برطبقه مستضعف بيايد وعده اي از مردم بدبين بشوند؟
صحيح است كه گراني به خاطر اينست كه كشور ما در حال پيشرفت و توسعه اقتصادي است؟ اگر شما راه حلي براي پيشرفت اقتصادي داريد بيان بفرمائيد؟
فرق بين اقتصاد اسلامي و سرمايه داري چيست و آيا برنامه هاي اول و دوم دولت با اقتصاد اسلامي هماهنگ است؟
آينده ايران با وضع كنوني از لحاظ اقتصادي چگونه خواهد بود؟
چرا در كشور ما اين همه گراني موجود است، در صورتي كه كشور ايران مانند كشورهاي ديگر بدهكار نيست؟
  1. 216 از 4632