مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فرق بين بشر ، انسان و آدم چيست؟
معناي اين سخن كه انسان سازنده محيط خودش است چيست؟
انسان تا چه اندازه تحت تأثير محيط و خانواده است و آيا اين امر اختيار و انتخاب انسان را از ميان نمي برد؟
آيا تنشي كه در جامعه ابتدايي انساني پديد آمد ، مولود ابزار توليد بود؟
چرا در جامعه انساني ، انسانها - برخلاف حيوانات كه براساس قانون تنازع بقا زندگي مي كنند - حق ندارند انسان ضعيف تر از خود را از ميان ببرند و بايد از قانون تعاون بقا پيروي كنند؟
عالم ذرّ چيست؟
چرا همه انسانها به زبان حضرت آدم ( عليه السلام ) سخن نمي گويند؟
علت اختلاف مقام برخي موجودات به ويژه انسان با ديگر موجودات چيست؟
در برخي آيات قرآن آمده كه انسان از خاك آفريده شده است و در برخي ديگر آمده است كه انسان از خون بسته آفريده شده است ؛ آيا اين دو با يكديگر تناقض ندارند؟
آيا خلقت تمام افراد بشر از ابتدا تاكنون به يك صورت انجام گرفته است؟
آيا مي توان گفت اختلافات فردي در خلقت ، در وراثت ريشه دارد؟
آيا انسان از اتم به وجود آمده است؟
  1. 238 از 4632