مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وحدت روحاني ودانشجو يعني چه توضيح دهيد؟
علت مختلط شدن دانشگاهيان چيست وچرا از هم ديگر جدا نمي كنند كه اين اختلاط براي روح جوانان خيلي مضر است علتش را جواب دهيد؟
براي جلوگيري از تخلفات بعضي از روحانيون چه راههايي پيشنهاد مي كنيد؟
براي جلوگيري از نارضايتي مردم از وضع اقتصادي چه شيوه هائي رابايد به كار برد؟
چرا پارتي بازي در قوه قضائيه و ساير نهادها متوقف نمي شود، و اين به چه چيزي بستگي دارد، و چرا در حرف چيزهايي گفته مي شود ولي به آنها عمل نمي شود؟
علت روي آوردن مردم به مصرف گرايي، تجمل و افزايش فساد و قاچاق چيست؟
چرا در حوزه به علوم طبيعي توجه نمي شود در صورتي كه علماي اسلامي همگي در چندين رشته صاحب نظر بوده اند؟
تضييع حقوق توسط افراد نفوذي چه حكمي دارد آيا با آنها مبارزه كنم ياسكوت نمايم؟
چگونه مي توانم هم درسم را بخوانم، هم با انجمن اسلامي همكاري داشته باشم؟
بهترين راه براي اينكه خواهر و برادرهايم را علاقه مند به نماز و قرآن كنم چيست؟
ريختن آب پشت سر مسافر تاييد شرعي دارد يا خرافات است؟
كاهش تدريجي گرايش هاي ديني در جامعه اسلامي بويژه در بين جوانان معلول چه عواملي است و آيا تاكنون دولت براي حل مشكلات ديني و اقتصادي و اجتماعي چه قدمي برداشته؟
  1. 160 از 4632