مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

رواياتي كه اذيت مؤمن را تقبيح مي كند به معني جواز آزار كافر نيست؟
اينجانب با افراد خانواده رابطهي خوبي داشته و با بهترين بيان صحبت ميكنم; اما اگر در جامعه با فردي غير از افراد هم صحبت شوم، نميتوانم خوب احوالپرسي كرده و ارتباط درستي برقرار كنم. خانواده هم به من ميگويند كه چرا با مردم مأيوس و نااميد صحبت ميكني و اين حالت تبسّم و اميدواري كه در خانواده داري، با ديگران نداري؟

در اين زمينه خيلي تلاش كردم ولي آن طور كه خودم و ديگران انتظار داشتيم، پيشرفت نكردم. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.ارتباط و دوستي قبل از ازدواج،براي شناخت چه ايرادي دارد؟
آيا استاد اخلاق بايد حتما طلبه باشد يا ديگران هم مي توانند باشند؟
اسلام استعماري يعني چه؟
آيا اسلامي كه در ممالك اسلامي پياده شده است مي تواند پاسخگوي مشكلات جامعه بشري در عصر حاضر باشد؟
اگر اسلام ديني قابل اجراست، چرا اجراء نشد و نتوانست بر مردم حكومت كند؟
اسلام تا چه اندازه مي تواند منشاء انقلاب شود؟
رابطه اسلام و انقلاب ايران را چگونه مي بينيد؟
آيا اسلام با تكنيك موافق است و اگر موافق است چرا مسلمانان عقب مانده هستند؟
نقش اسلام و مسلمين در پيشرفت صنعت چه بود؟
چرا در بعضي از موارد بين اسلام و علم، تضاد وجود دارد؟
  1. 212 از 4632