مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ما از كجا آمده ايم و به كجا خواهيم رفت؟
چرا انسان از خورشيد، ماه، ستارگان و گياهان پست تر و بيچاره تر است؟
آيا انسان برترين مخلوق خداست؟
انسان از چه چيزي خلق شده است؟
معناي اين سخن كه انسان سازنده محيط خودش است چيست؟
آيا انسان ذاتاً مادّي است يا معنوي يا هر دو؟
چرا انسان از فرشتگان برتر است؟
مادّه انسان قبل از يافتن صورت انساني چيست؟
آيا زماني مي رسد كه انسان خالق كسي باشد؟
تفاوت انسان با حيوانات چيست؟
آيا بشر داراي نيازهاي ثابتي نيز هست؟
آيا انسان به سوي خير مي گرايد يا شر؟
  1. 229 از 4632