مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا آگاهي مطلق براي انسان ميسّر است؟
آيا زمينه شرّ در انسان وجود دارد؟
نوري كه در وجود مؤمن است چه نوري است؟
آيا زماني مي رسد كه انسان خالق كسي باشد؟
آيا در اسلام آيات و رواياتي داريم كه هر كس استعداد دارد بايد به طور صحيح پرورش داده شود؟
تفاوت انسان با حيوانات چيست؟
آيا انسان تركيبي از دو امر متضاد ، يعني روح و لجن است؟
قوّه خيال انسان چيست؟
نقش غريزه و عقل در حيات انسان چيست؟
چرا خداوند غرايز را در انسان قرار داده است؟
چرا نمي توانيم حكمت همه چيز را دريابيم؟ آيا در اين باره در قرآن كريم آيه اي آمده است؟
آيا اين واقعيت دارد كه برخي مردم ، ديگر مردمان را به صورت حيوان مي بينند؟
  1. 233 از 4632