مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دقيقا بفرمائيد مدگرايي به چه انگيزه اي است
با توجه به ضرورت كار فرهنگي براي ما دانشجويان سوال اين است كه مرزاين گونه فعاليتها تا چه حد بايد باشد
با توجه به خرجي كه دولت براي من در رشته پزشكي مي كند و عدم نياز به افرادي مثل من بعلت فراواني پزشك آيا ترك تحصيل در اين رشته برمن لازم نيست
فلسفه وجود روحانيت در اسلام چيست روحانيت براي اجتماع اسلامي چه مي كند
چرا مردم از امربه معروف و نهي از منكر ناراحت مي شوند
تحصيلات دانشگاهي زن ممكن است چه ضعفهايي را در زندگي مشترك بوجودآورد؟
آيا در عرف جامعه ما پذيرفته شده است كه يك پسر كه داراي چند فرزندحاصل ازدواج موقت باشد ازدواج دايم نمايد؟
آيا اگر شارع مقدس چيزي مثل ازدواج موقت جائز شمرد آن چيز بايد تشويق گردد؟
آيا با دختري كه از حيث اخلاق و اعتقادي خوب است اما زيبائي او چندان مورد پسند نيست ازدواج درست است؟
چرا ازدواج موقت مورد پذيرش افكار عمومي مردم نيست؟
آيا تا كنون براي ازدواج موقت اقدام اساسي صورت گرفته است؟
چگونه مي توان بر مشكلات فائق آمده در حالي كه روز به روز به آن افزوده مي شود در صورتي كه مي گويند مع العسر يسر
  1. 165 از 4632