مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله خامنه ای درباره افطار کردن با تربت امام حسین علیه السلام
آيا مي شود در ماه محرم موهاي خود را حنا زد؟
پاسخ درباره شعائر یعنی چی؟
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره امربه معروف ونهی از منکر چیست ؟
پاسخ درباره تفاوت بین تکامل طبیعی با تکامل اجتماعی درچیست؟
پاسخ درباره زندگی اجتماعی انسان چه ویزگی ممتازی دارد؟
پاسخ درباره چه مقیاسى مى تواند ما را در شناخت دگرگونى هاى خوب و بد یارى دهد؟
پاسخ درباره واژه ملّت در زبان فارسى به چه معناست؟
پاسخ درباره ملّیت داراى چه ویژگى هایى هست؟
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره محرم و نامحرم
پاسخ آیت الله سید صادق روحانی در باره قرآن خواند دختر در حضور مربی مرد
پاسخ ایت الله بهجت در باره شلوار تنگ
  1. 1 از 420