مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر خواهي نشوي رسوا, هم رنگ جماعت شو! به نظر شما آيا بايد كارهاي يك جمع را اگر اشتباه هم بود, تاييد كرد و استقلال فكري و عملي نداشت , مثلاً اگر جمع همگي مشغول نوشيدن شراب هستند, بايد شراب خورد تارسوا نشد؟!

اگر كسي به علتي مانند خونريزي شديد احتياج به خون فوري دارد, در اين هنگام فرد خيرخواهي به وي خون مي دهد, در حالي كه از آلودگي خود به بيماري خبر ندارد و باعث مرگ خون گيرنده مي شود; در اين فرض آزمايشگاه يا بيمارستان كه خون را آزمايش نكرده و از سالم بودن آن اطمينان حاصل نكرده و آن را به بيمار انتقال داده اند, مسئولند؟ خون بهاي متوفي چگونه است ؟

اگر فردي به ويروس ايدز آلوده شد و مي داند ناقل بيماري به او كيست و اين مطلب را ثابت مي كند, ولي هم خود فرد ناقل و هم فرد ثاني كه بيماري به او منتقل شده , هر دو زنده هستند, اما فرد ثاني مي داند بعد از مدتي خواهد مُرد, ولي نمي تواند ادعاي قصاص كند, در مورد ديه يا خرجهاي پزشكي چطور است ؟ چون در اين مدت ممكن است به بيماري هاي ديگري مبتلاشود, بايد خرج هاي پزشكي را يكجا دريافت كند يا در طيّ هر زمان كه خرج مي كند و به پزشك مراجعه مي كند, بايد خرج همان مرحله را بگيرد؟

براي تهيهء نوعي از فراورده هاي خوني (سوپر كنسانتره ) از خون هزاران دهندهء خون استفاده مي شود. اگر يكي از افراد خون دهنده , خون آلوده بدهد, اگر آگاه به آلودگي خون باشد ويا آگاه نباشد, چه ثمره اي دارد؟

اگر اين خون (سوپركنسانتره ) به شخص ديگري منتقل شد, در صورت فوت اين شخص آيا آزمايشگاه يا بيمارستان مقصر است ؟

با توجه به اين كه در قتل , به اوضاع و احوال شخصيت و سنّ مجنّي عليه توجه مي شود, مي توان گفت اين ويروس اگر در بدن هر انسان زنده اي وارد شود ـ چه بعداً به صورت بالقوّه باشد يا بالفعل ـ او را از پاي در مي آورد. آيا مي تواند گفت با توجه به بيماري ايدز, از اوضاع و احوال شخص مجنّي عليه , فقط انسان بودن كافي است ؟

با توجه به اين كه در قتل به حساس بودن موضع اصابت توجه مي شود, آيا حتماً بايد وسيلهء مشهود و عيني خارجي باشد و روي سطح پوست ضربه اي وارد شود يا مي توانيم بگوييم با توجه به اين كه ويروس هم سبب نقص يا اخلالاتي در بدن مي شود, گرچه غير مشهود است , نيز شامل مي شود؟

با توجه به اين كه اجساد مطهر برخي از شهدا مدتي روي زمين مي ماند و دفن نمي شود, لطفاً پاسخ دهيد اولاً, شهدا عذاب قبر مي بينند. ثانياً عذاب را در زمين مي بينند يا وقتي دفن شدند؟

پس از قطع عضوي از اعضاي بدن , روح آن قسمت كجا مي رود؟

با توجه به اين كه رسالهء توضيح المسايل مقام معظم رهبري در دسترس نيست , تقليد از معظم له صحيح است ؟ در صورت صحيح بودن , راه به دست آوردن فتواي ايشان چگونه است ؟

سوم دبيرستان را در رشتهء علوم انساني با معدل 1693گذرانده ام . با توجه به علاقه ام به رشتهء گرافيك و خبرنگاي , متحيّرم پس از اتمام پيش دانشگاهي چه رشته اي را جهت ادامهء تحصيل انتخاب كنم ؟ لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

اما در مورد سوالات ديگرتان :

گلايهء جناب عالي در جاي خود به جاست , ليكن مستحضريد كه واحد ما مأمور پاسخ گويي به سؤالات سياسي نيست .

  1. 372 از 4632