مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علاقه دارم مطالب كتاب ها را بفهمم , اما مقدور نيست , چون از اول عادت به حفظ كردن نموده ام . چه بايد كرد تا در اين كار موفق شوم ؟

عشق و علاقهء زيادي به مطالعه و طي مدارج علمي دارم , اما چند سالي است نمي توانم مطالعه كنم , چون زود خسته مي شوم . از اين بابت بسيار نگرانم . از طرفي با اين كه مشكلي در خانواده ندارم , ولي گاه ازمسائل حاشيه اي كه بين خانوادهء من و همسر پيش مي آيد, بي تحمل مي شوم و از طرف ديگر هنگامي كه مي خواهم مطالب درونيم را به ديگري انتقال بدهم , دچار تشويش خاطر مي شود. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

كوفه كدام شهر عراق است ؟

چگونه منافاتي كه بين آيهء و حكم قتل مرتد وجود دارد, برطرف مي شود؟

چرا با پديده هاي علمي مانند ماهواره - مدّت عقد موقت چقدر است ؟ چه شرايطي دارد؟ آيا حتماً رضايت پدر يا جد پدري شرط است ؟رضايت طرفين كافي نيست ؟

علم و مكتب و فلسفه , كدام يك زير بنا و كدام رو بنا هستند؟

مرز ميان فلسفه و علم چيست ؟

علم و فلسفه و مكتب چيست ؟ نسبت ميان آن ها را بيان كنيد و معيار مقبوليت جهان بيني مبني بر علم و فلسفه و مكتب را توضيح دهيد.

نوجواني هفده ساله هستم . در اين مرحله از زندگي , مدت كوتاهي است كه براي هر چيزي دليل وعلت مي خواهم و همه چيز برايم بي معنا و بي مفهوم است . آيا اين حالت براي همه به وجود مي آيد يا اين كه مختص من است ؟ چگونه مي توانم وضع خودم را بهبود بخشم و به آرامش برسم ؟

تقاضا دارم از نظر روحي و رواني , موردمطالعهء شما قرار گيرم .

به خاطر ترس از آزار جسمي و روحي ديگران , از انجام وظيفهء امر به معروف و نهي از منكرخودداري كرده و آن را ترك مي كنم . چگونه مي توان بر اين ترس غلبه نمود؟

تصميم دارم در آيندهء نزديك خود سازي كنم . لطفاً راه هاي آن را بيان كنيد.

خواهشمندم اگر ممكن است به ما كمك نقدي كنيد؟ زيرا مااز نظر مالي در شرايط سختي قرار داريم و نياز به كمك داريم .

  1. 396 از 4632