مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تاريخ طبري , تاريخ ابن طبري از چه كساني و دربارهء چيست ؟ الغدير دربارهء چه موضوعي است ؟ آيا اين كتاب ترجمه شده است و الغدير در كدام مركز علمي موجود است ؟

آيا مي توانم مسائل ديگر, هر چند كه زياد باشد از واحد شما سؤال كنم ؟

آيا زنان كارمندي كه حقوق مي گيرند, در صورتي كه براي تهيه منزل و خرج هاي لازم زندگي كمك مي كنند واجب الحج مي شوند؟

بعد از امام خميني (ره ) كدام مرجعي اعلم است ؟

كسي كه تا به حال مقلد امام خميني (ره ) بوده و طبق رسالهء امام خميني , بايد از مجتهد زنده تقليد كند, آيا بايد به دنبال مجتهد واجد الشرايط خود برگردد يا مي تواند باز هم از امام تقليد كند؟

شخص پيري در خانوادهء ما هست كه هيچ گاه نماز نخوانده و نمي خواند و به حرف ها وپندهاي ديگران گوش نمي دهد. آيا من دربارهء او وظيفه اي دارم ؟

بنده سعي برايت دارم كه گناهي انجام ندهم و تا آن جا كه بتوانم مقيد هستم و رعايت دستورهاي الهي را مي كنم , ولي خيلي از اوقات خود را گنه كار مي دانم و نمي دانم چرا! خواب هاي پريشان به خصوص تاريكي و سياهي مي بينم ! آيا آن ها را به گمراهي تعبير بكنم ؟

آيا اعتقاد به اين كه هر كس در شبِ يك شنبه يا چهارشنبه فوت كند, يكي از بستگان را به دنبال خود مي برد (از بستگانش كسي فوت مي كند) و اگر لباسي را همراه با ميّت خاك كنند, ديگر اين اتفاق نمي افتد, درست است ؟!

داستان هايي كه دربارهء مرحوم نخودكي مي گويند و اين كه يكي از معجزات ايشان اين بوده كه چند بار مرده و دوباره زنده شده اند, واقعيت دارد؟

من خواستگاران زيادي داشته ام اما رضايت نداده ام چون قصد درس خواندن دارم اما گاهي مرا دل سرد مي كنند مي گويند شغل نيست , درس خواندن بي فايده است . به هر حال داستان برخورد نيروي انتظامي با من , مرا متنفر كرده , احساس كوچكي مي كنم , ترس عجيبي دارم راهنمايي ام كنيد.

آيا منتظر آن جوان بمانم كه خود اميدي ندارم , آيا برخورد نيروي انتظامي را براي شريك زندگي آينده مطرح كنم ؟ مدتي است تهذيب نفس را شروع كرده ام . لطفاً راهنمايي كنيد.

در نامهء قبلي توضيح دادم كه مأمورين انتظامي مرا دستگير كرده , سيلي زدند و ساعت ها نگه داشتند, اكنون از مأموران ارتش و نيروي انتظامي متنفرم , چگونه اين مسئله را فراموش كنم , اگر پدرم قضيه رابفهمد, اذيتم مي كند, از رفتن به آن شهر هراس دارم , لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

  1. 393 از 4632