مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات است ؟ آيا انكار آن موجب خروج از دين است ؟

آيا پيروي از هر آييني مايهء نجات است ؟

چرا زن نمي تواند مقام قضاوت را عهده دار شود؟

محدودهء عملكرد ولايت فقيه تا كجا است ؟

دليل ولايت فقيه چيست ؟

آيا طول عمر در حد هزار سال و بيش از آن عقلاً ممكن است ؟

آيا معجزه باادعاي نبوت رابطهء منطقي دارد؟ آيامعجزه مخصوص پيامبران است ؟ تفاوت معجزه با كارهاي ساحران و مرتاضان چيست ؟

بنده از اهالي يكي از روستاهاي كازرون ام و تا سن پانزده سالگي در آن جا بوده ام و از آن به بعدبه مدت ده سال در شهرستان كازرون بوده ام . از سال قبل تا كنون در شيراز زندگي مي كنم . آيا اين سه مكان وطن بنده محسوب مي شود؟

فعاليت ها و برنامه هاي يك جوان در سن 19سالگي در چه صورت مي تواند همراه با موفقيت باشد و براي نشاط و لطيف كردن روح چه بايد كرد؟

ما در اتاق 6 نفره در خوابگاه دانشگاه با هم زندگي مي كنيم , ولي بعضي از هم اتاقي ها اهميت به مسائل نجس و پاكي نمي هند, رابطه و هم غذا شدن من با آنان چگونه بايد باشد؟ وضعيت خيابان ها و مزارع وماشين ها چگونه است ؟

اگر مي خواهيد مشكل مرا حل كنيد, مرا به اداره يا سازماني در تهران معرفي تا كنيد تا به طورشبانه روز در آن جا كار كنم تا بتوانم خرجي ام را به دست آورم و به دور از همسر و خانواده زندگي كنم ; زيراهمسر نفقه نمي دهد و در خانهء پدر هم سركوفت مي خورم . اكنون يك سال است قهر كرده ام و از خدا مرگم رامي خواهم .

روش مطالعه صحيح كدام است ؟ و براي قبولي در كنكور چه بايد كرد؟

  1. 395 از 4632