مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

يكي از دانش آموزان مرتباً ازمسائل جزئي ناراحتي مي شود، مثلاً چرا دوستش امروز با او كمتر صحبت مي كند يا مربي از او كمتر سؤال مي كند. چگونه بايد با او رفتار كرد؟

چرا گاهي حضور خدا را از ياد مي بريم، با وجودي كه علم داريم خدا ناظر و شاهد ما است؟

مطالعه چه كتاب هايي را توصيه مي كنيد و چه كتاب هايي را به صلاح دانش آموزان نمي دانيد؟

آيا مي توان از وسائل دولتي براي كارهاي شخصي استفاده كرد؟

آيا مي توان از وسائل دولتي براي كارهاي شخصي استفاده كرد؟

چرا عدّه اي سيّد هستند؟ از چه زماني و چه تاريخي سيادت شكل گرفت و فلسفهاش چيست؟

در يك روستا كه هيچ كس زندگي نمي كند، آيا مي توان ملك يك نفر را خريد تا بتوان در زمين هاي ديمي آن روستا گوسفند چراني كرد؟

ما در روستايي زندگي مي كنيم كه براي كار و كشاورزي هم باهم به طور دسته جمعي كار مي كنيم و چون گناه و غيبت و غيره صورت مي گيرد و از طرفي بنده نمي توانم امر به معروف كنم، چون تأثيري ندارد، آيا مي توانم از آنجا به جاي ديگر هجرت كنم؟

اگر كسي حق الناس را رعايت نمايد، باز نياز به رعايت حق الله و حق النفس دارد؟

بعضي كارهاي ناشايست از پدرم سر مي زند كه خيلي از آن ها ناراحت مي شوم، ولي نمي توانم به پدرم حرفي بزنم. به همين خاطر متحمل فشارهاي زيادي مي گردم. لطفاً بگوييد چه بايد بكنم؟

دانشگاهي كه فارغ التحصيلان آن در مدّت چهل روز به مدارج عالي حكمت مي رسند چه نام دارد؟ چه كساني هنوز به مرحلة يقين و باور نرسيده اند؟

چند نمونه نيت هاي ناسالم و ريايي را نام ببريد.

  1. 383 از 4632