مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در چه صورت مي توانيم به رتبه هاي خوب در كنكور دست يابيم ؟

چگونه بايد براي درس خواندن برنامه ريزي كرد تا موفقيت بيشتري به دست آيد؟

چند سالي است كه نمي توانم خوب بخندم و نمي توانم سريع بدوم , مثل اين كه نيمي از بدنم بي حسّ يا نيمي از صورتم هنگام خنده كج مي شود. آيا مشكل راه حلّي دارد؟

بر اثر بد اخلاقي پدرم از موفقيت در درس ها باز ماندم و علاقه اي به درس خواندن ندارم , لذادچار ناراحتي هايي شدم و بالاءخره اخلاق پدرم مرا به سوي ولگردي و بازي گوشي و كارهاي بي ثمر كشانيده است . لطفاً براي رهايي از نگراني و اضطراب مرا راهنمايي كنيد.

چه كنيم تا موقع دعوا كردن ترس و دلهره نداشته باشيم . برادري هفده ساله دارم كه موقع دعوا رنگش مي پرد, با اين كه قدرت دارد, مي ترسد.دليلش چيست ؟

در مدارس شبانه روزيِ روستايي غذا خوردن معلمان و ساير كاركنان چگونه است ؟ با توجه به اين كه قسمتي از هزينهء غذا و غيره را از دانش آموزان مي گيرند.

به غير از دانشگاه هاي دولتي و آزاد آيا براي رشتهء علوم قرآن و حديث , مركزي وجود دارد كه در مقطع كارشناسي ارشد ثبت نام كنند؟ لطفاً نام و نشاني و شرايط را براي بنده ارسال نماييد.

اين جانب دانشجوي دورهء دكتري و بورسيهء آموزش عالي هستم و ماهيانه مبلغي را به عنوان بورسيه از آموزش عالي دريافت مي كنم . آيا براي اين بورسيه بايد خمس پرداخت شود؟

اگر خمس دارد, آيا مالياتي را كه از آن كسر مي شود, مي توان خمس محسوب كرد؟

پدري دارم كه پول هايش نزد من است و او و مادر و خواهرانم , كم كم براي خرج از من پول مي گيرند.البته پدرم زياد سخت گير نيست . آيا برداشتن از اين پول براي خرج هاي لازم زندگيِ خانواده اشكالي ندارد و دزدي حساب مي شود؟

شرع و انتهاي ايام عادتِ ماهانه را چگونه بايد محاسبه كرد؟

دختر دوازده ساله ام شب ادراري دارد و ناخن مي جود و كم حوصله است و برنامه ريزي مرا قبول ندارد چه كار كنم ؟

اگر مشروعيت ولايت فقيه از ناحيهء خدا است , چرا مردم ازراه خبرگان رهبر را انتخاب مي كنند؟

  1. 394 از 4632