مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دعاهاي ما چگونه به وجود آمدند، مثلاً دعاي جوشن كبير و علقمه؟ چگونه هر كدام از آن ها نام مخصوص دارند؟ توضيح دهيد.

چه كنيم فرزند حرام زاده، حلال زاده و پاك شود؟

در يكي از مراكز درماني شاغل هستم. براي هر فردي سهميه قند و چاي تعيين شده است، در حالي كه من به صورت موقت چاي نميخورم، ولي مسئولان مستقيم ميگفتهاند حق شما است و بايد تحويل بگيريد. آيا ميتوانم آن را بگيرم و به دوستانم بدهم؟

پشت سر بعضي از بزرگان و علما مثل مقام معظم رهبري، آقاي رفسنجاني و آقاي خاتمي غيبت شنيدهام، چگونه جبران كنم؟ البته گاهي نهي از منكر ميكنم.

آيا علم بزرگان از قبيل آيت حسن زاده، جوادي آملي، مصباح يزدي و ساير بزرگان اكتسابي است يا خداوند علم مخصوصي با آنان مرحمت فرموده كه اين قدر كتب مفيد مينويسند؟

آيا علم بزرگان از قبيل آيت حسن زاده، جوادي آملي، مصباح يزدي و ساير بزرگان اكتسابي است يا خداوند علم مخصوصي با آنان مرحمت فرموده كه اين قدر كتب مفيد مينويسند؟

چه كار كنيم تا به طور كلي هيچ حق الناسي نداشته باشيم و مورد مؤاخذه و عتاب قرار نگيريم.

درباره سند دعاي ندبه توضيح دهيد.

در مسائل خاصي كه به حق الناس بر مي گردد، حساس شده ام و نمي دانم چه كنم تا حق الناسي در گردنم نباشد، مثلاً با به صدا در آوردن زنگ دوچرخه (يا بوق موتور و ماشين) اگر كسي ترسيده باشد يا در اثر غفلت با دوچرخه به كسي زدم. اما ضرر و زياني به وي وارد نشد. يا به علت عدم حضور ذهن به كسي كه نشاني جايي را از من خواسته گفتم نمي دانم. چند دقيقه ديگر يادم آمد، ولي برنگشتم و به او نگفتم و ... .

من هميشه خواستهام برنامهاي براي خود داشته باشم كه بتوانم به همه كارهايم برسم. اما هنوز نتوانستهام. از اين رو مي ترسم كه وقت تلف شود و بعدها پشيمان شوم. لطفاً بگوييد يك برنامه ريزي خوب چه برنامهاي است؟

دانشجويي هستم كه به دليل مشكلات عاطفي به ويژه بحث و جدل پدر و مادرم فردي خجالتي ام. در سر كار نميتوانم سؤال بپرسم. با ديگران نميتوانم ارتباط برقرار كنم. چطور ميتوانم به اين مشكل چيره آيم؟ اگر كتابي در اين باره است، معرفي نماييد.

آيا هر كس در لحظه مرگش شهادتين را نگفت و رفت، عاقبت به شر ميشود؟

  1. 291 از 4632