مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در شرايطي كه روحاني محل به دليل كهولت سن نميتواند به وظيفه تبليغي خود عمل نمايد ما چه وظيفهاي دارم؟

بهترين مبارزه با تهاجم فرهنگي چيست؟

كتابي را در مورد ويژگي حضرت امام و آيت اللَّه خامنهاي معرفي نماييد؟

در مورد چگونگي انتخاب ولي فقيه و وظايف آن توضيح دهيد و كتابي را در اين باره معرّفي نماييد؟

تا چه مقدار ميتوان بودچه مسجد را صرف فعاليتهاي داخل و خارج از مسجد كرد؟

آيت الله منتظري چه عقايدي داشتند و چه اشتباهي كردند كه امام با ايشان مخالفت كردند؟

شنيده ام كه مي شود از قم كتاب مجاني دريافت كرد. لطفاًراهنمايي كنيد؟

اين جمله : شصت و شاهد هر دو دعواي بزرگي مي كنند, پس چرا انگشت كوچك لايق انگشتر است , به چه معنا است ؟

معناي شعر معروف امام چيست ؟

آيا صحت دارد اگر كسي اسم اعظم را بداند, هر كاري مي تواندانجام دهد؟

فهرستي از كتاب هاي شهيد مرتضي مطهري ره برايم بنويسيد.

دكتر الهي قمشه اي دكتراي چه رشته اي را دارند و چرا اين چندسال در تلويزيون مطرح مي شوند؟

  1. 391 از 4632