مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا محمد رضا شاه پهلوي امام خميني را به پاريس تبعيد كرد؟

چرا در زمان محمد رضا شاه مرحوم رجايي را دستگير كردند؟

در امتحانات حوزههاي علميه قبول شدم، ولي به لحاظ شرايط سني پذيرش نشدم. آيا ميتوانم به صورت آزاد تحصيل نمايم؟ مدرك تحصيلي سفيران هدايت، چيست؟

آيا دعاي معراج حقيقت دارد؟ شنيدهام هر دعايي كه در كتاب مفاتيح الجنان نباشد، صحت ندارد. لطفاً توضيح دهيد.

چرا دور خانه خدا را با پارچه مشكل پوشانيدهاند؟

لهو لعب يعني چه و به چه عملي گفته ميشود؟

اصل ولايت به ولايت پروردگار بر ميگردد و اگر دقيقا حساب كنيم، منكر ولايت منكر خدا است، چگونه ميتوان اين امر را كه ولايت فقيه است، براي مردم ثابت كرد؟ از چه منابعي ميتوان در اين باره استفاده كنيم؟

آيا غيبت تماما حق الناس است؟

امام خميني(س) پس از ورود به شهرستان قم در سال 1357 به ملاقات كدام يك از علما رفت؟

آيا علم جفر، رمل و ستاره شناسي حقيقت دارد؟ آيا مطالب كتاب هاي سرالمستتر و اسرار قاسمي حقيقي است؟

ضرر نوار هاي ترانه چيست؟

وقتي كه آفتاب غروب مي كند، آفتاب به كجا مي رود؟ آيا به زير زمين يا به طرفي از ديگر دنيا؟ تاريكي شب چگونه پديد مي آيد؟

  1. 316 از 4632