مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

به نظر شما مشكل اصلي جامعة ما و ساير جوامع بشري چيست؟

گاهي راديو هاي بيگانه را گوش مي كنم بعضي از چيزهايي آن ها مي گويند 180 درجه با اخبار داخل فرق مي كند آيا آن ها واقعاً طرفدار دمكراسي مردمي هستند يا دنبال منافع خودشان؟

اگر ترانه را از جوانان بگيريم، چه چيزي را جايگزين كنيم؟

جوهر خودكار جِرم دارد؟

در مورد آثار چشم زخم و منشأ اصلي آن توضيح دهيد.

در مورد آثار طلسم كردن و منشأ اصلي آن توضيح دهيد.

اگر كسي به مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران اهانت كند، رفتار ما چه بايد باشد؟

ـ دوست دارم همه مرا دوست داشته باشند و به من احترام بگذارند و به من توجه بيش تري نشان دهند. بايد چه كنم؟

ـ برادري دارم شانزده ساله، تا سوم راهنمايي تحصيل كرده، سپس جذب بازار شده و در دام اعتياد و دوستان ناباب گرفتار شده است. چگونه ميتوانم او را از اين شيوه رهايي دهم؟

تعدادي از دوستان من به خوانندهها و بازيگران و نويسندگان غربي علاقة وافري دارند و براي آنها شعر يا مطلبهاي لطيف و زيبايي ميگويند و مينويسند. آيا اين كار درستي است؟ آيا اين عمل در روحيه و فكرذهن آنان تأثير ندارد؟

گاهي اوقات حالتي در من ايجاد ميشودكه منكر همه چيز و همه كس ميشوم، به گونهاي كه تا خودم در آن مورد فكر نكنم و تحقيق ننمايم، نميتوانم بپذيرم. با اين افكار و روحيه چه كنم؟

قبلاً زير زمين به عنوان مسجد ساخته شده است، بعداً روي آن را مسجد ساختند. آيا مي توان زير زمين را كتابخانه و پايگاه و مكان ورزشي و كارهاي هنري قرار داد؟ آيا اين مسجد را مي توان مسجد جامع قرار داد؟ آيا مي توان نام مسجد را مسجد امام خميني نهاد؟

  1. 306 از 4632