مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

انزواطلبي و رفتار افسرده چگونه درمان ميپذيرد؟

به منظور پاسخ گويي سريع و علمي و دقيق به سؤالات ديني و مذهبي نسل جوان چه راهكاري را ارائه ميدهيد؟

چگونه ميتوانم از دروس حوزوي بهرهمند شوم؟ آيا با وجود داشتن ليسانس ميتوانم در مقطع كارشناسي ارشد به صورت مكاتبهاي دروس حوزوي بخوانم؟

از شما ميخواهم مرا كه امسال پيش دانشگاهي تجربي هستم راهنمايي كنيد.

چه دعايي براي اموات خوب است؟ آيا دعا براي اموات در ما هم تأثيري دارد؟ اگر دعايي براي قوّت قلب و كاهش نگراني وجود دارد چيست؟

انسان دوست دارد براي نماز، درس و سحر خيز باشد چه كاري براي سحرخيزي و عادت به آن ميتوان انجام داد؟

انسان در بسياري موارد از تاريكي، حيوانات و... ميترسد. فرق اين ترس با ترس از خدا چيست؟ چه كنيم با اين ترسها مقابله كنيم؟

اعتبار كتاب داروهاي معنوي چقدر است؟ چرا در موارد كثيري اثر نميكند؟

حكم كاشت زمين هايي كه فرد هر سال كمي از اطراف جنگل را به زمين خود اضافه ميكند چيست؟

در جنگ تحميلي ايران از چه كشورهايي اسير جنگي بود؟

چرا علماي بزرگواري مانند علامه طباطبايي و آيت اللَّه بروجردي در مبارزات سياسي عليه طاغوت فعاليتي نداشتند و يا به ايراد سخنراني و نوشتن مطالب در اين زمينه نميپرداختند؟

آيا خريد و نگهداري و استفاده از دستگاه گيرنده برنامههاي تلويزيون از ماهواره جائز است؟ اگر دستگاه گيرنده مجاني به دست انسان برسد چه حكمي دارد؟

  1. 296 از 4632