مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مقدّس و مقدّسات چيست؟

مويز و كاسني كه در روايات آمده , چيست ؟ قمر در عقرب چه وقت را مي گويند؟

كسي كه وسواسي در شستشو يا وسواس كلي دارد، مرتكب گناه كبيره يا صغيره مي شود؟

اينجانب مدير يك مدرسه بودم و يكي از همكاران هم به علت وضعيت خاص در دوران قبل از زايمان كه در معرض سقط جنين بود، از اين موقعيت سوء استفاده و غيبت مي كرد و من براي او چند روزي كه غيبت كرده بود، به اداره گزارش نموده و از حقوق او كسر كردند. در آن زمان احساس ميكردم به تكليفم عمل نمودم امّا اكنون احساس گناه مي كنم. آيا بايد از او حلاليت بطلبم؟ بااين كار او جري تر نمي شود؟ مقدار پولي را كه از حقوق اش كم شده، مخفيانه به حسابش در آموزش و پرورش واريز كنم؟

نماز عيد سعيد فطر را چگونه مي خوانند؟

حكم استفادة از سهمية ناهار دانش آموزان توسط معلمان چيست؟

مسائل زناشويي را براي من كه جوان هفده ساله ام توضيح دهيد.

آيا چشم زخم صحت دارد؟

جوانان ما به نظام و انقلاب علاقه مندند، ولي مشكلات را در كشور زياد ميبينند. آيا اين مسائل قابل حل است؟

اينجانب در بسيج مسجد فعاليت دارم و همين امر باعث شده كه با زبان و اشاره مرا مسخره ميكنند و به من ميگويند تو نميتواني تشكيل زندگي بدهي! به من بگوييد چه كنم؟

كساني كه از طرف پدر، پدربزرگ مادري و پدري ميرزا هستند، آيا سيد حساب ميشوند؟

اگر كسي صورتش را هر روز تيغ بزند، آيا (صدق) زدن ريش ميكند؟ چون اصلاً ريش بيرون بيآمده تا ريشتراشي صدق بكند.

  1. 294 از 4632