مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تا چه حدّي مي توان به سحر اعتماد كرد و يا اصلاً جادويي وجود دارد؟

آيا ولايت فقيه قابل اثبات است؟

در اداره كارمند روحاني داريم. وي در ماه هاي محرّم و رمضان اداره را ترك مي كند و در سائر ايام نيز به موقع رفت و آمد نمي كند و منظم نيست ولي حقوق و اضافه كاريش را كامل مي گيرد و با افراد شوخي مي كند و گاهي دروغ مي گويد! آيا مي توانيم به ايشان اقتدا كنيم؟

مقلد امام خميني (ره) بودم. فعلاً با اجازة مقام معظم رهبري بر تقليد حضرت امام (ره) باقي هستم. آيا مي توانم در بعضي مسائل يا در كل مسائل از رهبر معظم انقلاب تقليد كنم؟

من دوستان زيادي دشاتم كه چندين سال پيش با هم به مسجد مي رفتيم. كم كم ديدم خودم و چند پيرمرد در مسجد مانده ايم! در عوض كلوپ ها و سي دي فروشي ها پر شده از جوانان شلوار تنگ و با موهاي آن چناني! مي دانم اگر خود را رها كنم مانند آن ها مي شوم. توصية شما چيست؟ چگونه مي توانم دوستانم را به سوي مسجد بكشانم؟

حدود روابط دختر و پسر چه مقدار بايد باشد؟ آيا درست است كه اصلاً نبايد به خانم ها نگاه كرد مثلاً بعضي ها سرشان را پايين مي اندازند و يا در جايي كه خانم ها باشند اصلاً نمي روند؟ اگر در محل كارمان، خانم ها باشند چگونه بايد رفتار كنيم؟

اسارت زن و بچه قوم مغلوب چه معني دارد؟ مانند اسير كردن زن و بچه ايرانيان در جنگ نهاوند و بردن بي گناهان به مدينه و فروختن آنان؟

لطف كنيد يك سايت مخصوص اينترنتي معرفي كنيد كه از آن طريق با شما و يا مراكز ديگر معتبر ديگر طرح سؤال كنم.

آيا مي شود همراه درس دانشگاه، دروس حوزه را خواند و يا به صورت غير حضوري فقط تابستان شركت كرد و امتحان داد؟

با توجه به وضعي كه دارم (ارتكاب گناهان X وY) آيا مادرم كه از دنيا رفته از من راضي است؟ بگوييد بايد چه كار كنم؟

خانمي هستم كارمند، داراي دو فرزند. دچار وسواس شده ام و شديداً از نظر روحي و روابط اجتماعي و خانوادگي گرفتار شده ام. از نظر رعايت مطهرات و پاك نگه داشتن منزل و وسائل زندگي دچار مشكل هستم. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

برادر بيست و پنج ساله اي دارم كه با رفتن به دبيرستان گوشه گيري اختيار كرد. از دانشگاه انصراف داده و علاقه اي به هيچ كاري نشان نمي دهد و هنوز به سربازي نرفته است. با اين كه فردي مؤمن و اهل عبادتاست با ديگران ارتباط ندارد. ما را راهنمايي كنيد.

  1. 330 از 4632