مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علت آن كه جوانان كمتر به دين گرايش دارند چيست؟ چرا انسان از سنين بالاتر بيشتر جذب عبادت ميشود؟

نظام جمهوري اسلامي ايران براي مبارزه عليه آمريكا، چه اقداماتي بايد انجام دهد، تا از دست توطئههاي آمريكا در امان بماند؟

هدف امريكا از منتقل كردن نيروهايش به افغانستان و اشغال آن جا چيست؟

آيا تفاوت اسلام انقلابي (مورد نظر منافقان) و انقلاب اسلامي(مورد نظر امام خميني) مانند تفاوت دين حكومتي با حكومت ديني است؟ تفاوت واژههاي مذكور را از حيث محتوا و اهداف بيان فرماييد:

چرا به هنگام طواف به دور كعبه لباس سفيد ميپوشند؟

جايگاه اصلي ديوانه كجا است؟

درمورد خواب و تشخيص رؤياهاي صادقه و تعبير آن توضيح دهيد.

چه رابطهاي بين روز و ماه تولد افراد و روحيات آنها وجود دارد؟

حديث سعيد سعيد است در شكم مادرش و شقي شقي است در شكم مادرش با توجه به خصوصيات محيطي و خانوادگي چگونه قابل تفسير است؟

بهترين كار براي زياد شدن اطّلاعات عمومي چيست؟

آيا آيت اللَّه خامنهاي رساله عمليه دارد؟

آيا تا كنون دولت به فكر كمك به مساجد افتاده است يا از هيأت امناي مساجد دعوت به عمل آورده تا از آنان گزارش كار بخواهد يا رهنمودها و تبادل نظر صورت گيرد؟

  1. 304 از 4632