مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وابستگي روزنامه هاي داخلي به يكي از جناح هاي چپ و راست بر كسي پوشيده نيست , به همين دليل به جاي طرح مشكلات و نگراني هاي مردم , به طرح مسائل جناهي مي پردازند كه ثمره اي جزرنجيدگي خاطر مردم ندارد. راه چاره چيست ؟ اين وضع تا كي بايد ادامه داشته باشد؟

لطفاً شرح كاملي از سيد حسن قوچاني معروف به آقا نجفي , نويسندهء كتاب سياحت غرب وسياحت شرق بنويسيد.

آن طور كه معلوم است بيش تر نمايندگان مجلس ششم از جبههء دوم خردادند. با اين وجود آياچهره هاي قوي جناح راست مثل هاشمي رفسنجاني مي توانند در عرصهء سياست مؤثر باشند؟

علت اين كه بيش تر جوان ها طرفدار جناح چپ هستند چيست ؟

نظر شما دربارهء طرفداران جناح چپ و راست چيست ؟

آرزويي از چهار سال پيش دارم كه به آن نمي رسم . نوشتن عريضه چگونه است و آداب آن چيست ؟

به خاطر وجود عواملي , روحم شديداً در تلاطم است . وجود نامادري و نگراني از پدر ومحيط آلوده به فساد و عشق و علاقه مفرط به زندگي در قم ... مستدعي است دستم را گرفته و كمكم نماييد.

برادران و خواهران سيدي كه نمي دانند نسبشان به كدام معصوم مي رسد, چگونه مي توانندمطّلع شوند؟

چپ و راست يعني چه ؟

آيا كسي كه از حضرت امام (ره ) تقليد مي كند, اگر بعضي از مسائل احكامش را از روي رساله ءمقام معظم رهبري نگاه كند, اشكالي دارد؟

بعد از استبرا احساس مي كنم بول بيرون مي آيد و به خاطر اين مطلب نمازم به تأخير مي افتدو اين مسئله مزاحم آسايش زندگي من شده است . لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

مدتي است در تلويزيون فيلم هايي پخش مي شود كه برتري زنان را به مردان در خانه نشان مي دهد. چرا به صدا و سيما اعتراض نمي كنيد كه با اين كار زشتشان زندگي عده اي را تباه مي كنند؟

  1. 400 از 4632