مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

هنگامي كه در مسجد برق قطع مي شود، بعضي افراد شرور شن بر سر مردم ميپاشند. آيا معرفي آنان به نيروي انتظامي كار درستي است؟

آيا انسان مي تواند كمك هاي مردمي را روي كاغذ بنويسد و در تابلوي مسجد نام اشخاصي را كه كمك كرده اند، براي تشويق ديگران نصب كند؟

دلدادگان حضرت دوست به چه مطلب و واقعيّتي رسيده بودند كه اكنون تربت پاكشان ملجأ و دارالشفاي دل بيماران گشته است؟

ـ فرق ولايت فقيه با وكالت فقيه چيست؟

ـ چرا قصاص را شخص نميتواند بر خود جاري كند؟

نظر شما دربارة كتاب هاي ابطحي چيست؟ آيا در روايات صحبتي از تلقين شده است؟

از نظر مالي و هزينة دانشگاه و خريد لباس و پول توجيبي و غيره به پدرم وابسته ام. متأسفانه اهل خمس نيستند. وظيفة من چيست؟ آيا مي توانم در آن پول تصر كنم؟

نحوة استفاده از نشريات مؤسسة در راه حق چگونه است؟

آيا مركز پاسخ به سؤالات فقط به سؤالات شرعي پاسخ مي دهد؟

پدرم خيلي مذهبي است همه چيزش را در راه خدا مي دهد با اين خود عيالمند است. گاهي با او بحث مي كنم ولي نمي توانم او را قانع كنم . آيا واقعاً بحث كردن اينجانب با پدرم درست است يا نه؟

من خيلي دوست دارم كه هميشه حرف دلم را با هر كس كه باشد بگويم و همين كار را مي كنم ولي هيچ چيزي را نمي توانم در خود نگه دارم علّت اين امر چيست؟

در مورد اين جمله اگر خدا وند را از طبيعت برداريم هر عملي جائز است توضيح دهيد.

  1. 305 از 4632