مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از دير باز تا كنون چند ديدگاه در مورد ولايت فقيه وجود دارد؟

حكم گوش دادن به آياتي كه سجده واجب دارند، از راديو و ضبط چيست؟

آيا سند دعاي گنج العرش و دعاي معراج مورد وثوق است يا جعلي ميباشد؟

فلسفه روشن كردن شمع در سقاخانهها و فلسفه طشتگذاري چيست؟

با وجود اين كه با مطالعه مطالب مفيدي مي آموزم، در خواندن كتاب رغبت و شوق مورد نياز را ندارم. چه مي توانم در اين باره انجام دهم؟

اينجانب هفده سال قبل اقدام به خريد زمين كشاورزي (حدود ده هكتار و يك دانگ چاه آب) نمودم و با پدرم به كار كشاورزي مشغول شديم. پس از اين كه كارمند شدم، چون كارمندان بايد زمينها را واگذار ميكردند، سند مالكيت را به نام پدرم زدم و به رسم امانت و بدون دريافت وجهي، به او واگذار كردم و او سالها از آن زمين استفاده ميكرد. اما اكنون پدرم شروع به تقسيم زمين بين برادرانم نموده و ميگويد تو نيازي به زمين نداري و وضع مالي خوبي داري و حال آن كه من فقط يك كارمند هستم و از اين كار پدرم راضي نيستم. چه كسي بايد پاسخگو باشد و استفاده از آن زمين شرعاً چگونه است؟

درباره علاج خودارضايي؟

چگونه برخي از فقهاي معاصر، جرأت مينمايند كه شئون اختصاصي معصوم را تحت عنوان اختيارات مطلقه(!) ولايت فقيه (مانند جهاد ا بتدايي و...) از اختيارات خويش محسوب نمايند؟

وجه تباين واضح و اساسي قطع طريقي با قطع موضوعي طريق در چيست؟

مظالم عباد چگونه جبران مي شود ؟ در دعاي روز دوشنبه عرض ميكنيم: و أسئلك في مظالم عبادك عندي.

لطفاً بفرماييد تعبير ديدن گربه در خواب و انداختن آن در چاه چيست؟

آيا رنگ كفن مي تواند هر رنگي و جنس آن از هر جنسي باشد؟

  1. 290 از 4632