مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به داستان حضرت يونس عصمت پيامبران را چگونه توجيه مي كنيد؟
چرا جن ها نمي توانند با انسان ها ارتباط برقرار نمايند؟
از علائم ظهور و خصوصيات و كرامات امام زمان(عج) چيست؟
با ديوانه و مجنون در دنياي برزخ و آخرت چگونه برخورد مي شود؟
ذهن از ديد حكماي اسلام چيست و رابطه بين ذهن، عقل، حافظه و نفس انسان چگونه رابطه اي است؟
رابطه بين ماهيت و وجود در عالم عين چگونه است و خلقت الهي چگونه تحقق مي يابد؟
اگر منابع لغت بين مذاهب يكي است چگونه مي توان به ترجمه آيات در موردامامت به علماي شيعه اطمينان نمود؟ و ديگر اين كه چرا برخي كتب اهل سنت در نزد ما مستند نيست؟
آيا مسائل اخلاقي در قرآن مانند مسائل فقهي مورد اختلاف نظر علما مي باشد؟
با وجود اختلاف نظر در نقل روايات و در تفسير قرآن آيا غرض الهي كه رسيدن صحيح پيام او بوده تحصيل شده است؟
اين كه گفته مي شود شيعه به بهشت مي رود كوتاهي در اعمال آيا خللي در اين امرايجاد مي كند؟
اين كه مي گويند دين اسلام دين غم و اندوه و گريه است تا چه حدي صحت دارد؟
رجعت را با استناد به كدام آيات اثبات مي كنيد؟
  1. 1044 از 4632