مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در آيه 128 از سوره بقره آمده است كه حضرت ابراهيم عليه السلام از خداونددرخواست مي كند كه او حضرت اسماعيل فرزندش , را مسلمان قرار دهد [ ربنا واجعلنامسلمين لك 000 ] در حاليكه اولا آنـهـا مـسـلمان بودند و ثانيا اسلام به معناي متعارف آن بايد از روي اختيار باشد , نه آنكه خداوند تكوينا انسان را مسلمان قراردهد .
چـرا روزي مسلمانان بر اكثريت مردم متمدن روي زمين حكومت مي كردند و قافله سالاركاروان تمدن بودند ; ولي امروز دنباله رو ملل پيشرفته جهان شده اند ؟
يك فرد تازه مسلمان ، براي شناخت اسلام چگونه بايد مطالعات خود را شروع كند؟
علت عقب ماندگي مسلمانان ، با داشتن معارف و قرآن و ... چيست ؟
چرا به ما مسلمان مي گويند؟
يك فرد مسلمان، رفتارش چگونه بايد باشد؟
مسلمان كيست؟
آيا يك مسلمان مي تواند در برابر سؤال شخص كافري كه فلسفه حكمي را مي خواهد پاسخ بگويد؟
ما بايد اوّل مسلمان باشيم بعد ايراني يا برعكس؟
درباره رفتار يك مسلمان با صاحبان اديان ديگر چه توصيه اي داريم؟
درباره رفتار يك مسلمان با پيروان اديان ديگر در اسلام چه توصيه اي شده است؟
2ـ بهترين فرد مسلمان چه ويژگيهايي دارد؟
  1. 1058 از 4632