مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در تعريف جامعه مدني گفته شده كه جامعه اي است براساس قانون مداري جامعه ولايي چه جامعه اي است ؟ آيا بين جامعهء ولايي و مدني تناقض وجود دارد؟

آيا آيت الله خامنه اي رساله دارد؟ آيا اين جمله كه ايشان فرموده اند من رسالة امام خميني را رسالة خود مي دانم صحيح است؟

زن وسواسي از اين كه مردم رعايت پاكيزگي را نمي كنند, وقتي به ميهماني مي روند يا كسي به خانه ءاو مي آيد, تمام وسايلي را كه ميهمان به آن ها دست زده مي شويد و فرزندانش را مجبور به آب كشيدن دهان مي كند!حكم اين زن و فرزندانش كه به ناچار از او اطاعت مي كنند چيست ؟

آب ريختن بر سنگ قبرها و شستن آن ها چه ارزش معنوي براي ميّت دارد؟

آيا طلبه در پايه هاي سوم و چهارم و بالاتر مي توانند به صورت غير حضوري به صورت طلبه آزادتحصيل كنند؟

آيا براي دانشجويان و ديپلمه هاي مراكز حوزوي , نام هايي از قبيل وجوددارد؟ اگر دارد, جزئيات آن را بنويسيد.

لطفاً دربارهء گرايش هاي تحصيلي و برخي دروس حوزوي و دانشگاهي مرتبط با رشته هاي دانشگاه رضوي و مؤسسه امام خميني توضيح دهيد.

دوره پيش دانشگاهي هستم . در دوران تحصيلي گاهي تجديد مي شدم و رفوزه نشدم . به درس علاقه ءزيادي دارم , به حدّي كه توان دوري آن را ندارم . مشكلم اين است كه با همهء علاقمندي متأسفانه معدلم خوب نيست و مي ترسم امسال در پشت كنكور بمانم . استدعا دارم براي موفقيت در كنكور برايم برنامه ريزي نماييد.

در مورد كساني كه دچار فساد و شهوتراني شده اند, راهنمايي كنيد كه چگونه آن ها را امر به معروف و نهي از منكر كنيم ؟

بنده با كمال اطمينان خاطر از مقام معظم رهبري تقليد مي كنم , ولي رسالهء ايشان را پيدا نكرده ام .لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

كارمندي هستم با حقوق ماهانه چهل هزار تومان و چهار فرزند, خودم و فرزندم مريض هستيم ,اجارهء منزل هم مي دهم , لطفاً به من كمك كنيد.

ما در خانواده دوازده نفره يا چهار برادر و شش خواهر و والدين زندگي مي كنيم . برادر بزرگم اوّل راهنمايي است به خاطر ناراحتي كليه دوبار عمل جراحي كرده , پدرم كارگر ساده است , هزينهء زندگي , حتي مخارج مدرسه ما را به درستي نمي تواند تأمين كند. يك بار براي رهبر انقلاب و رئيس محترم جمهور نامه نوشتم پاسخ راندادند. به كميته امداد مراجعه كرده به دليل نداشتن شرايط جواب منفي دادند. خواهشمندم با نوشتن ما را ارشاد كرده و كمك كنيد.

  1. 345 از 4632