مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا مردم به ترك زبان ها اهانت مي كنند و موجب رنجش آنان مي شوند؟
چرا امر به معروف و نهي از منكر در كشور ما اجرا نمي شود؟
چرا حوزه در مورد رد شبهات غربزدگان اقدام جدي نمي كند؟
چرا در ايران آزادي بيان وجود ندارد؟
چرا نيروي انتظامي با بدحجابي برخورد جدي نمي كند؟
چرا شهيد مطهري گفته كه صادق هدايت با حيوان فرقي ندارد؟
چرا حوزه هاي علميه پاسخگوي شبهات جوانان نيستند؟
آيا استفاده از دين به عنوان سپري در برابر جناح مقابل به دين ضربه نمي زند
با توجه به پيشرفت علوم و تكنولوژي چرا در كشور ما ماهواره ممنوع است؟
احساس مي كنم كه در توضيح المسائل بعضي از مسائل كه شايد خيلي كم مبتلا به باشد اشاره شده، آيا بهتر نبود بجاي آنها مسائل تازه اي ارائه شود؟
بااين كه حضرت علي، مردم انبار را از دويدن در مقابل خود منع نمود، چرادر مراسم استقبال از مقامات، مردم در مقابل آنان مي دوند؟
نظر شما در مورد فساد اداري حاكم در دستگاه هاي اجرايي چيست؟
  1. 223 از 4632