مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بحثهاي جديدي چون ژنتيك، نانوتكنولوژي، شبيه سازي و... در اسلام چه جايگاهي دارد؟ آيا اسلام آنان را رد مي كند يا قبول؟ به چه صورتي؟

علت دريافت ويا برآورد هزينه و غرامت جنگ عراق و آمريكا بر عليه كشور عزيزمان به چه علت بود؟ با توجه به اينكه بسياري از كشورها از اين آب گل آلود ماهي گرفتند و قدر مسلم كشور ايران بيشتر از كشورهاي همچون ايتاليا و اروپايي ازاين جنگ صدمه ديده ويا خواهد ديد؟

آيا رهبر براي مشكلات جامعه اسلامي نمي تواند قدم بردارد؟

چرا جامعه اسلامي ايران، دچار چنين وضع اسفناكي است؟ چرا بيشتر مردم بايد زير خط فقر باشند؟ چرا بايد وضعيت فرهنگي خراب باشد؟ چرا بايد فرزندان خياباني روزبه روز زياد شوند؟و...

در پاسخ به افرادي كه ضدروحانيت و ضد انقلاب اسلامي سخن مي گويند و حرف از گراني مي زنند چه بگوييم؟

آيا حرف زدن(غيبت كردن) پشت سركافر اشكالي دارد؟اگرمسلمان بود ولي آدم خوبي نبودچطور؟

كسي كه ماشين وهواپيما اختراع كرده وبا كسي كه ظاهراً به مسائل ديني مي پردازد آيا يكي است ؟

آيا رهبر جامعه اسلامي مي تواند به خاطر مصلحت جامعه قوانين اصيل اسلام را زير پا بگذارد؟

چرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حقوق گزافي مي گيرند درحالي كه اين همه مردم فقير وگرسنه هستند؟چه قانوني است؟آيا اسلام اجازه مي دهد؟

چرا احكام قضايي اسلام در دورة كنوني بصورت تمام وكمال اجرا نمي شود. مثلاً قطع انگشتان دزد يا سنگسار ، اعدام و...آيا بخاطر حقوق بشر و كوفت زهر مارهاي ديگر اين قوانين اجرا نمي شود؟

بنده از طرفداران سرسخت ولي فقيه مي باشم اما متأسفانه دليل مستدل ومحكمي در دست ندارم كه بتوانم ازآن دفاع كنم و راه را برمعاندين ومخالفين ببندم لذا خواهشمندم در صورت امكان از دلايل عقلي ونقلي مستدل براي من بيان نمائيد تا ازاين طريق راه را برمعاندين ببندم.

در مورد اهميت نماز و چگونگي به جا آوردن آن (جماعت يا غير جماعت) مختصراً توضيح دهيد.

  1. 888 از 4632