مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فرق بين نظريه تكامل انواع و نظريه ثبات انواع چيست؟
تجسم و تشخّص اعمال (در قيامت) يعني چه و آيا از قرآن و احاديث مؤيدي بر آن وجود دارد؟
بقاي شخصيت در قيامت به چه معني است؟ و آيا در قرآن به آن تصريح شده است؟
ملاك تشخص انسان به چيست؟
استدلال شيعه بر امامت به آيه شريفه «اِنَما ولُيِكُمُ الله» چگونه است؟
استدلال شيعه بر امامت به آيه شريفه «يا اَيُهاَ الرَسول بَلِّغ ما اُنزِلَ اِلَيك...» چگونه است؟
استدلال شيعه بر امامت به آيه شريفه «اَلْيومَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ…» چگونه است؟
آيا امامت و حكومت يكي هستند؟
مهمترين مسأله و دغدغه اصلي ما در امامت چيست؟
دليل عقلي شيعه بر اثبات امامت چيست؟
چه دليل عقلي بر عصمت ائمه داريم؟
دليل عقلي بر تنصيصي بودن امامت چيست؟
  1. 1507 از 4632