مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

قرائتي كه نظر دانشمندان و مفسران شيعه مبني بر اينكه «آزر» پدر ابراهيم(ع) نبوده و پدر مادر يا عموي او بوده است را تأييد مي​كند، كدامند؟

تفسير غالب در مورد اين جمله حضرت ابراهيم(ع) كه به ستاره زهره فرمود «هذا رَبّي» [اين خداي من است] چيست؟

نيروي جاذبه و دافعه در اجرام سماوي چگونه است؟

ابراهيم(ع) در پاسخ نمرود كه گفت «خداي تو كيست؟» چه گفت و پس از آن نمرود چه كرد؟

آيا ابراهيم، خود به شام هجرت كرد يا نمرود او را تبعيد كرد؟

داستان حضرت ابراهيم و زنده شدن مردگان چيست؟
خانه كعبه چه زماني ساخته شد؟

و سائل آزمايش الهي ابراهيم چه بود؟

انحرافات قوم لوط، اضافه بر انحراف جنسي چه بود؟

خداوند در مورد همسران نوح و لوط چه مي​فرمايد؟

گناه همسران نوح و لوط چه بود؟

قرآن و تورات هر كدام چگونه قصه غم يعقوب در از دست دادن يوسف را بيان كرده​اند؟

  1. 1517 از 4632