مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

1- شنيده ام كسي كه نقص عضودارد نمي شود به او اقتدا كرد چگونه است مقام معظم رهبري مقام امامت را دارا هستند؟

2- شنيده ام ياران حضرت مهدي (عج) 313 وحداكثر چهارده هزار نفرند چطور است كه گفته مي شود اگر كسي مخلصانه 40 صبح دعاي عهد رابخواند از اصحاب وياران ايشان خواهد شد دراين صورت تعداد بيشتر خواهد شد.

چرا بعضي ها روز سيزده را نحس مي دانند؟ آيا اهل سنت اين روز را نحس كرده اند به نام سيزده رجب كه روز تولد آقا اميرالمؤمنين( است؟

شبيه خون به چه مي گويند؟ آيا همان تهاجم فرهنگي است؟

چطور مي شود از تهاجم فرهنگي جلوگيري كرد؟

طرز فكري را كه انسان بايد در مورد آمريكا و كل استعمارگران داشته باشد، بنويسيد؟

آيا رساله و نظرات مقام معظم رهبري با امامره يكي است؟

آيا مقام معظم رهبري رساله دارند يا خير؟و مي توان از ايشان تقليد ابتدايي نمود؟

چرا اين قدر هجمه عليه شوراي نگهبان مي شود؟ چرا با وزارت كشور كه دستور بستن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را به استانداري ها مي دهد و رئيس جمهور حمايت مي كند بصورت قانوني برخورد نمي شود؟

سؤالاتي در رابطه با بيمه عمر داشتم جواب آن براي من مفهوم نبود (بيمه عمر و پس انداز با مشاركت در منافع بيمه آسيا)شرعاً چگونه است و چه بايد بكنم؟ اگر لازم است كپي اصل قرار داد را برايتان بفرستم؟

بهترين دعاها براي رسيدن به مقصود حالا دنيوي يا اخروي چيست؟

1 :آيا درنماز فرادي وياجماعت ثواب كدام يك بيشتر است؟ يا كلاً بهتر است كه انجام شود؟

2 :اگر يك ذكر را با قرائت كامل بخوانيم يا ابنكه به طور معمولي وبا رعايت حركات عربي چندين ذكر را ولي سريعتر انجام دهيم حالا درسجده يا ركوع ويا دعاي دست باشد

1- الف :آيا اين درست است كه مي گويند آقاي طبسي سالي 500 ميليون پول مي گيرند؟وجريان تجارت فرزندايشان چيست؟

ب : آيا اين مطلب صحيح است كه مي گويند آقاي طبسي و پسرانشان هزينه هاي آستان قدس را صرف زندگي خود مي كنند؟

2- درمورد آقاي رفسنجاني كه مي گويند در وقتي كه بمب گذاري شده كه 72 تن در مجلس به شهادت رسيدند آقاي رفسنجاني 10 دقيقه قبل از اين كه حادثه رخ بدهد از آن مجلس بيرون رفتند، پاسخ منطقي بدهيد؟

  1. 1753 از 4632