مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

أود أن أسألكم عن علم الغيب هل من الممكن حصول ذلك لبشر مع العلم بأنه لا يعلم الغيب إلا الله و هل هناك آية تفيد حصول ذلك لبشر ؟
آيا علم و قدرت امام((عليه السلام)) از جنبه ي معنوي و ولايت نامحدود است و استثنائي دارد و آيا مي توان گفت علم امام((عليه السلام)) نسبت به تفصيل(نه اجمال) زمان و مكان شهادتش بنا به مصالحي از استثنائات باشد؟
آيا علم و دانش رسول خدا و امامان((عليهم السلام)) كامل بوده و آنها از اختراعات و كارهاي مردم با اطّلاع بودند؟
آيا در علوم ائمه((عليهم السلام)) خطا راه دارد؟
ايـنـكه گفته مي شود علي (ع ) در نماز انگشتر خود را بخشيده اشاره علي (ع ) به سائل براي اينكه بـيـايد و خودش انگشتر را از انگشت علي (ع ) بيرون كند از نظر فقه شيعه مصداق فعل كثير است كه منافات با نماز دارد ؟
اينكه گفته مي شود علي (ع ) انگشتر خود را در نماز به سائل بخشيد , انگشتري با آن قيمت گزاف كـه در تـاريـخ نـوشـتـه انـد علي (ع ) از كجا آورده بود ؟ به علاوه پوشيدن انگشتري با اين قيمت فـوق الـعـاده سـنگين اسراف محسوب نمي شود ؟ آيا اينها دليل برعدم صحت تفسير آيه 55 سوره مائده بر ولايت علي (ع ) نيست ؟
در برخي از كتابها مي خوانيم اميرمومنان عليه السلام هنگام وفات سلمان , در يك شب از مدينه به مدائن آمد و سلمان فارسي را در مدائن غسل داد و دفن كرد و تاصبح به مدينه برگشت , آيا با اين كه فاصله مدينه تا مدائن بيش از صد فرسخ مي باشد اين امكان پذير است ؟
در بـيـن قضاوتهاي اميرمومنان علي عليه السلام نقل شده كه روزي سه نفر بر سر 17شتر گفتگو داشتند و مي خواستند آنها را طوري تقسيم كنند كه يك نفر نصف آنها راببرد ( يك دوم ) و ديگري يك ثلث ( يك سوم ) و سومي تسع ( يك نهم ) و بر سرتقسيم عدد 17 به اين كسرها در مانده بودند و كار به مشاجره كشيده بود . عـلـي عليه السلام براي پايان دادن به مشاجره آنها يك شتر از خود به آن هفده شتراضافه كردند , آنگاه نصف آن عدد را به نفر اول ( 9 شتر ) و ثلث آن را به نفردوم ( 6 شتر ) و تسع آن را به نفر سوم ( 2 شتر ) دادند و يك شتر كه متعلق به خود حضرت بود باقي ماند ; يعني , در حقيقت به هر يك از آن سـه نفر چيزي اضافه برسهمي كه مي خواستند دادند , زيرا آنها سهم خود را از 17 شتر مطالبه مي كردند وحضرت همان سهم را از 18 شتر به آنها داد , لذا با كمال خوشنودي و رضايت ازمحكمه قـضـاوت بـيـرون رفـتـند و شتر اضافي هم به جاي خود باقي ماند اكنون اشكال در اين است كه بفرماييد : اين اضافه ها از كجا آمد و مال كي بود كه امام به آن سه نفر داد ؟
ديـوان شـعـر مـوسوم به ديوان علي - عليه السلام - از آن حضرت است يا نه ؟ و آياپيامبر و علي عليهماالسلام شعر مي سروده اند ؟
اجمالي از زندگاني علي (ع ) و اشاره اي به شخصيت روحاني و مقام علمي او .
اثبات بي همتائي و بي نظيري سخنان علي بن ابي طالب (ع ) .
بـرخـي گـفـتـه اند اگر شان نزول آيه 55 از سوره مائده , بخشيدن انگشتر به فقير ازسوي علي عليه السلام باشد , لازم مي آيد كه بخشش انگشتر زكات باشد . در حاليكه مسلم است كه بخشش انگشتر از موارد زكات نيست .
  1. 2037 از 4632