مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علت ابتلاها و امتحانات الهي چيست؟

چرا خداوند هر يك از بنده ها را يك جور امتحان مي كند؟ چرا نوع آزمايش هاي الهي متفاوت است؟

چگونه امتيازات جبري، عامل گسيختگي و جنگ و امتيازات تكاملي، عامل پيوستگي و صُلحند؟
امدادهاي غيبي چيست؟
آيا وجوب امر به معروف و نهي از منكر منوط به احتمال تاثيرگزاري است
آيا خداوند نمي تواند خود به جاي فرشتگان به امور جهان بپردازد، يا خود به جاي پيامبران((عليهم السلام)) انسان را هدايت كند؟
بعضي از آيات قرآن كه دلالت بر «امكان معاد» دارند كدامند؟
چرا خداوند، خود در امور جهان مستقيماً دخالت نمي كند و آنها را از گذر نظام طبيعي و علّت و معلول اداره مي كند؟
در قرآن كريم امّي به چه معني آمده است و آيا پيامبر ما امّي بود؟
«امٌي» كه در قرآن به پيامبر(ص) اطلاق شده به چه معناست؟
اگر انبياء و امامان معصوم بوده و دچار گناه نمي شدند چرا در پيشگاه خداوند اظهار ترس مي كردند؟
بعضي مي گويند اگر انسانها خوب باشند و يك نظام اخلاقي در جامعه حاكم باشد همان نتايج را منتج مي شود كه از نتيجه دستورات انبياء حاصل مي گردد؟
  1. 1121 از 4632