مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه به اهل بهشت گفته مي شود اين نعمتها را به ارث در برابر اعمالتان برديد ؟
مـي دانـيـم فردوس باغي از بهشت است كه بهترين نعمتها و مواهب الهي در آن جمع است در آيه 107 سـوره كـهـف مـي خوانيم : فردوس منزلگاه افراد با ايمان و صاحبان اعمال صالح است , اگر چـنـين است مناطق ديگر بهشت ساكناني نبايد داشته باشد , چرا كه غير مومن را در بهشت راهي نيست
اينكه قرآن درباره بهشتيان مي گويد : و لهم رزقهم فيها بكره و عشيا هر صبح وشام روزي آنها در بهشت در انتظارشان است مگر در بهشت صبح و شامي وجود دارد ؟
از آيـات قـرآن بـه خـوبـي اسـتـفـاده مي شود كه بهشتيان هر چه بخواهند از مواهب وروزيها در اختيارشان هميشه و در هر ساعت وجود دارد اما در آيه 62 سوره مريم مي خوانيم : روزي بهشتيان هر صبح و شام به سراغشان مي آيد ; اين چه رزقي است كه فقط صبح و شام بسراغ آنها مي آيد ؟
در آيـه 63 سـوره مـريـم مـي خوانيم : تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا اين همان بهشتي است كه به بندگان پرهيزگار به ارث مي دهيم ارث معمولا به اموالي گفته مي شود كه از كـسـي بـه ديگري بعد از مرگش انتقال مي يابد , در حالي كه بهشت مال كسي نبوده و انتقالي ظاهرا در كار نيست
در سوره فرقان در توصيف بهشت مي گويد : هر چه بخواهند در آنجا براي بهشتيان فراهم است اگـر مـفـهوم گسترده اين جمله را در نظر بگيريم نتيجه اش اين مي شود كه بهشتيان مثلا اگر مقام انبياء و اولياء را بخواهند به آنها داده مي شود , و يااگر نجات دوستان و بستگان گنهكارشان را كه مستحق دوزخند طلب كنند به آن مي رسندو مانند اين خواسته ها
قـرآن در سـوره الـم سـجـده در مـورد بـنـدگـان صـالـح مـي گـويـد : پـاداشـهايي كه مايه روشني چشمهاست براي آنها نهفته شده است چرا اين پاداش عظيم مخفي نگاهداشته شده است ؟
حركت مومنان و كافران به سوي اقامتگاه ابديشان را توضيح دهيد ؟
نعمتهاي بهشتي را شرح دهيد ؟
بهشت آدم كدام بهشت بود ؟
در سـوره مـريم مي خوانيم : همه بدون استثناء وارد جهنم مي شوند سپس آنها را كه تقوي پيشه كـردنـد از آن نـجـات مـي دهـيم فلسفه اين كار از نظر حكمت پروردگارچيست ؟ به علاوه آيا مومنان از اين كار آزار و عذابي نمي بينند ؟
عقيده ما اين است : افرادي كه وارد بهشت مي شوند ديگر از آنجا بيرون نمي روند وبطور جاويدان در آنـجا هستند و بسياري از آيات , اين مسئله ( خلود و ثبات دربهشت ) را صريحا اثبات مي كند , ولي از ظاهر آيه 108 سوره هود استفاده مي شود كه ممكن است روزي از بهشت بيرون روند : و اما الـذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السموات و الارض الا ماشاءربك عطاء غير مجذوذ ; اما آنها كه خوشبخت و سعادتمند شدند , جاودانه در بهشت خواهند ماند تا آسمانها و زمين برپاست , مگر آنچه پروردگارت بخواهد بخششي است قطع نشدني ظاهر استثناء جمله الا ماشاء ربك مگر اين كه خداي تو بخواهد مي رساند كه ممكن است روزي خدا بخواهد كه آنان را از اين مركز نـعـمـت بـيـرون كـند , در صورتي كه باقي آيات گواه بر اين است كه هرگز آنها از بهشت خارج نخواهند شد , با اين وضع معني اين آيه چيست ؟
  1. 1131 از 4632