مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا با عقل مي توان به مباني اعتقادي راه يافت و آيا قدرت تشخيص عقل مطلق است؟
براي اينكه اعقاداتمان را محكم و استوارتر كنيم چه راههايي وجود دارد؟
ملائكه در اعمالشان مجبورند يا مختار؟
نظر اهل سنت درباره عصمت پيامبران چيست
پايه علوم فلسفه است يا رياضيات دليل چيست؟
چرا خداوند به افراد فاسقي چون شمر و امثال آن اراده داده تا كارهائي زشت و پليد انجام دهند؟
چگونه مي توان حقيقت را از باطل تشخيص داد؟
كسي كه براي رسيدن به حق سعي و كوشش كرد اما در اين راه دچار اشتباه شدتكليف او در آخرت چيست؟
چرا من شيعه هستم اگر لطف خداوند است از عدل به دور است كه اين نعمت را به من بدهد و به ديگران ندهد؟
آيا هر نوع كار خيري را مي توان به نيت پدرم انجام داد و رابطه اين مرگ پدر و تقدير و سرنوشت چيست و خوابهايي كه ديده شده چه تعهدي دارد؟
باتوجه به تفاوت ظرفيت در افراد آيا عنايت الهي نسبت به افراد متفاوت است؟
باتوجه باينكه به جز خداوند از عاقبت كارها خبرندارد نقش مشورت چيست؟
  1. 965 از 4632