مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

2- پدربزرگ گراميشان كي بدنيا آمدند وكي به شهادت رسيدند ( ودركجا) ؟
1- استاد بزرگوار بعضي ها مي پرسند كه اگر حضرت امام رضا« عليه السلام »خودش حاضر بود آيا اجازه مي داد اين همه پولها درمحيط حرم خرج شود در حالي كه درجامعه اسلامي اين همه مشكلات وگرفتاري مسكن و ازدواج و اشتغال وجود دارد. لطفا راهنمايي فرماييد ؟
هل الإمام الرضا (عليه السلام) مات مقتولاً أو مسموماً؟
منظور از ضامن آهو كيست ؟
چگونه مي توان قلباً به امام رضا((عليه السلام)) توسّل جُست؟
آيا قدمگاه، مستند به حضرت رضا((عليه السلام)) است؟
چرا امام هشتم((عليه السلام)) با وجود اينكه مي دانست پادشاهي مأمون خيانت به اسلم و عليه منافع مسلمين است وليعهدي مأمون را به طور واقعي نپذيرفت؟
چرا امام رضا((عليه السلام)) چاره اي جز پذيرفتن فرمان مأمون نداشت؟
پاسخ امام رضا(ع) به عمران كه سؤال كرد: «با چه چيز خداوند را شناختهايم» و نيز تفسير آن چيست؟
پاسخ امام رضا(ع) و نيز تفسير آن به عمران كه سؤال كرد: «آيا چنين نيست كه خدا پيش از ايجاد مخلوقات ساكت بود و سخني نميگفت و سپس سخن گفت؟» چيست؟
پاسخ امام رضا(ع) به عمران كه گفت: «در نظر من چنين بود كه خداوند با آفريدن خلق در كاري كه انجام داد تغييري پيدا كرده است» و نيز تفسير آن چيست؟
پاسخ امام رضا(ع) به عمران كه سؤال كرد: «آيا به من خبر نميدهي خداوند در مخلوقاتش است يا مخلوقات در او است؟» و نيز تفسير آن چيست؟
  1. 1841 از 4632