مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر پدر و مادر دل شكسته باشند و فرزند در تمام مراحل مقصر باشد و پدر و مادر او را نفرين كنند، آيا نفرين آنها برآورده ميشود؟

آوردن مطرب و رقاص در مجالس عروسي چه حكمي دارد؟ اگر حرام است , نحوهء برگزاري مجالس عروسي از نظر اسلام چگونه است ؟

شوهرم مجروح جنگي است و مدت 6 سال در جبههها بوده و بر اثر تركش خمپاره و نير و موج انفجار نميتوان از عهده مخارج زندگي به خوبي برآيد. دو دختر بزرگ داردو در خانه اجارهاي و محقر زندگي ميكنيم. شوهرم ميگويد: من به خاطر خدا به جبهه رفتهام، لذا به اداره جانبازان مراجعه نميكند. لطفان شما براي اداره جانبازان نامهاي بنويسيد كه ما ا بيمه كرده و مشكلاتما را برطرف كنند.

آيا در محرم و صفر ميتوان مراسم عقد و خواستگاري را برگزار نمود؟

در صورتي كه مرد عقيم باشد، آيا زن ميتواند طلاق بگيرد؟

چرا زنها توجه زيادي به خانواده خود دارند؟ در عوض چندان توجهي به خانواده شوهر ندارند؟

جشن عروسي هايي كه در اين دوره ميگيرند، سراسر گناه و بي عفتي است. جوان مؤمن اگر شركت كند، دچار گناه ميشود. اگر شركت نكند مورد ملامت واقع ميشود و ميگويند: فلاني اجتماعي نيست. لطفاً بگويد اگر جوان مؤمني بخواهد جشن عروسي بگيرد، بايد چه كار كند، كه هم ساده نباشد تا مورد تمسخر قرار نگيرد و هم مجلس گناه و معصيت نباشد؟

دانشجوي ترم آخر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر هستم، از نظر زيبايي از ديگران به ويژه از برادر و خواهرانم كم دارم، يادم نيست تاكنون خواستگاري داشته باشم، چون فرزنداول هستم، براي خواهرانم خواستگار نميآيد. به همين دليل مورد ملامت آنان و ديگران قرار ميگيرم. براي اين كه آلوده به گناه نشوم، در عروسي و جشنها كم شركت ميكنم. از اين بابت خانواده سرزنشم ميكنند.

مدت ده سالي تنها انيسم خدا بود. در اين مدت از او ميخواستم زيبايي را به من برگرداند يا جانم را بگيرد. از نظر اعتقادي در وضع بدي قرار دارد. ميگويند: هر كاري كه خدا كند، مصلحت است. آخي اين چه مصلحت است كه دارد مرا در گناه غرق ميكند و باورهايم را ميگيرد؟

كمكم كنيد و مرا از اين وضع خطرناك نجاتم دهيد. البته نگوييد: صبر كنيد، مصلحت در اين است، اميدوار باشيد.

در رابطه با نامه شوهر حرفها و درد دلهايي دارم. مستدعي است ارشادمان كنيد.

بنابر مقتضيات زمان در دوران پيامبر پس از طلاق، بايستي زن عده نگه ميداشت و اين به دليل فقدان لوازم پيشگيري بود، ولي اكنون كه وسائل فراواني براي پيشگيري وجود دارد، آيا عده نگه داشتن لازم است؟

چرا سوره مباركه (الرحمن) را عروس قرآن ميگويند؟

چگونه در برابر پدر و مادرم جبههگيري نكنم، در حالي كه گاهي اسائه ادب ميشود؟

  1. 2347 از 4632