مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نخستين اقدامات پيامبر براي تشكيل حكومت اسلامي چه بود؟
تشكيل حكومت در زمان پيامبر در چند مرحله انجام پذيرفت؟
چه معيارهايي در تعيين نماينده بايد رعايت شود؟
117ـ حكم جاسوس از نظر اسلام چيست؟
به چه جنگهايي غزوه و به چه جنگهايي سريه گفته ميشود؟
در كدام جنگ يك ششم جمعيّت كرة زمين كشته شد؟

منقول است كه پيامبر در جنگ فجار كه در ماه هاي حرام روي داده , حضور داشته و 20ساله بوده و ابوبراء ملاعب الأسنّه را با نيزه كشته و باعث پيروزي بني كنانه شده است . آيا اين مطالب صحيح است ؟

از ديدگاه روايات مسوليتهايي حاكم در جامعه اسلامي چيست؟
از ديدگاه قرآن حاكميت اصلي از آن كيست؟
آيا اگر دين واقعاً حاكم شود، كشور بايد عقب گرد كند و ديگر شادي را نخواهيم ديد؟

ديدگاه خوارج درباره حكم دار ونقد آن چيست؟
منظور از حكمدار چيست؟
  1. 2494 از 4632