مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر خدا عادل است، پس چرا براي گروهي از مردم پيامبر فرستاده و براي گروه ديگر امام فرستاده است؟

آيا خداوند عادل است؟ اگر عادل است، چرا جلوي ظلمها را نميگيرد؟آيا ناقص به دنيا آمدن كودك و يا ناگواري هايي كه افراد بي گناه از جنگ متحمّل ميشوند با عدل الهي سازگار است؟

چگونه اطمينان پيدا كنيم كه خداوند عادل است و روز قيامت به عدل حكم مي كند؟
عدل الهي به چه معناست
عدل خدا را تشريح كنيد
آيا اين عدالت است كه بگوييم محب اهلبيت عليهم السلام به بهشت مي رود وفقط عده اي معدود را نجات يافته بدانيم وچهار ميليارد نفر را غير ناجي به حساب آوريم؟
آيا توبه با عدالت سازگار است پس تفاوت كسي كه گناه كمتري كرده نسبت به كسي كه گناه بيشتري كرده و خداوند گناهان او را آمرزيده چيست؟ توبه در صورتي با عدالت سازگار است كه خداوند به همان نسبت مقام اولي را بالا ببرد.
در جلد سوم كتاب اصول كافي? حديث اول از باب ايمان و كفر صحبت از امتزاج طينتها? ي مومن و كافر شده است. حال مسأله اين است كه اگر خدا? متعال با علم خود مي دانست كه فلان فرد در زندگي? خود كافر مي شود پس چرا او را آفريد؟ يا به بيان ديگر از منبع خير چرا شر ايجاد شده است؟ آيا اين عدالت است؟
آيا اين با عدل خداوند سازگار است كه غرايز جنسي و حيواني را در انسان بيشتر از تمايلات انساني و ملكوتي قرار داده است؟
اگر خداوند عادل است چرابين انسانها تبعيض قائل مي شود؟ چرا قومي را آنقدر كمك مي كند كه نعمتهاي او را كفران مي كنند و چرا به قومي هيچ چيز نمي دهد.؟
آيا سني ها خدا را عادل نمي دانند. در اينصورت آنها مسلمان نخواهند بود و اگر خداوند را عادل مي دانند پس چرا مي گوييم عدل از اصول مذهب است؟
  1. 1417 از 4632