مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

2- آيا امام زمان«عج» زن و فرزند دارد؟
1- آيا حكومت امامان «عليهم السلام » بعد از امام عصر «عج » وجود دارد؟
2- ياران 313 نفر امام زمان از زنده ها هستند ،يا از دنيا رفته ها هم هستند
- آيا اطلاعاتي در مورد فرزند و همسر آقا امام زمان (عج)موجود است ؟ توضيح دهيد ؟
- آيا امام زمان «عج » و خانواده ايشان همرا ايشان غايب هستند ، يا اينكه در بين مردم مي باشند ؟
1- آيا امام زمان « عج» ازدواج كرده اند ؟
1- آيا امام زمان «عج» ازدواج كرده اند و آيا همسرشان در بين افراد جامعه زندگي ميكنند و يا همانند حضرت پنهاني زندگي مي كنند ؟
1- امام زمان كه داراي سن زيادي هستند ، با توجه به موقعيت خود مورد رحمت خدا هستند و سنشان زياد است، اما همسر ايشان آيا سنشان زياد است ؟
1- آيا امام زمان در هنگام ظهور با همسرشان هستند ؟
2- آيا امام زمان«عج» فرزند دارند ؟
1- آيا حضرت مهدي « عليه السلام » ازدواج كرده اند
- همسر و فرزندان حضرت نام و مشخصات آنها را بيان كنيد ؟
1- آيا خانواده آقا امام زمان «عج» اطلاع دارند كه همسر يا پدرشان امام زمان « عج» مي باشند يا اينكه در نظر آنها آقا امام زمان همانند مردان مسلمان ديگر مي باشند ؟
  1. 1690 از 4632