مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مساله سعادت انسان گفته مي شود راه نجات، عمل خالص و بندگي است. تعريف روشني ارائه دهيد؟
سعادت انسان در عمل خالص و بندگي است، بندگي و عبوديت چيست؟
1- مهمترين عامل سعادت دنيوي و اخروي انسان و راه كمال و قرب الهي و رسيدن به آرمانهاي مقدس انساني چيست ؟ و آيا انتخاب استاد يا اساتيد مي تواند مؤثر واقع گردد و ما مي توانيم در صورت نياز به استاد به چه كساني مراجعه كنيم ؟
سعادت واقعي انسان در چيست؟
منظور از خاموشي و سكوت كه در برخي از روايات به آن دعوت شده ايم چيست
مدتهاست كه در برخورد با افراد فاميل، من شروع به سلام ميكنم و به همين دليل هميشه ديگران منتظر سلام من هستند. حتي در موقعيتهايي كه قاعدتاً آنها بايد آغاز به سلام نمايند و ياافرادي كه از من كوچكتر هستند.

لطفاً بفرماييد: آيا بايد به اين روش ادامه دهم؟ آيا اين فكر از هواي نفس است و اگر سلام نكنم، روي خودم اثر منفي گذاشته و سبب كدورت خواهد شد؟پيامبر(ص) فرمود: بر كسي كه سلام مي كند، 69حسنه و كسي كه جواب مي دهد، يك

حسنه داده ميشود .چرا؟

يك سالك در ابتداي راه، چه كارهايي بايد انجام دهد؟راه نجات از سوءظن به ديگران چيست؟
راه رهايي از سوء ظن چيست؟سوت زدن از نظر اخلاقي چه حكمي دارد؟
چه سوء ظنهايي گناه نيست؟
  1. 616 از 4632