مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت اله جوادی آملی درباره رعایت نکردن حجاب
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره خواندن سرود به صورت مختلط
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره بستن كراوات
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره ذبيحه و غذاي اهل كتاب
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره روش وضو گرفتن زنها با مردها
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره وضو گرفتن زن مقابل نامحرم
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره خلف وعده
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره رایت سی دی
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره تراشیدن ریش و ریش پروفسوری
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره دو برابر شدن مبلغ جریمه در صورت تاخیر در پرداخت
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره حکم اخذ اجازه نامحدود برای سفر های مکرر همسر به خارج
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره حکم پارتی بازی کردن
  1. 90 از 4632