مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بروز هر نوع آوري و بدعتي در فقه اسلامي توسط اشخاص صلاحيت دار علما و فقها در زمان حال كنوني كه در پيشبرد و پيشرفت اهداف والاي اسلامي كاربرد بيشماري دارد آيا جايز است يا خير؟

بطور كلي مسابقات مردان كه بيشترين جاي بدنشان لخت و عريان مي باشد (كشتي، شنا، ژيمناستيك، وزنه برداري) چه ديدن در ميادين و چه ديدن در صفحه تلويزيون، براي زنان و حتي مردان از نظر شرع مقدس اسلام جايز است يا حرام است؟

از نظر شرع مقدس اسلام بازگو كنيد كه اجزاي بدن يك انسان مسلمان كه در سانحه دچار سكته مغزي ميشود و بعد از وقوع سكتة مغزي كه هنوز افرادي ديگر بدون وصيت فرد مصدوم هنوز به كار خود ادامه ميدهد را چگونه ميتوان بدون وصيت فرد مصدوم سكته مغزي كرده اجزاء ديگر بدن او را از بدن او جدا كرده و به بدن شخص ديگري پيوند زده شود. آيا از نظر شرع مقدس اسلام جايز ميباشد يا حرام ميباشد؟

از نظر شرع مقدس اسلام باز كنيد كه اجزاي بدن يك انسان مسلمان كه در سانحه دچار سكته مغزي مي شود و بعد از وقوع سكتة مغزي كه (هنوز افرادي ديگر بدن وصيت فرد مصدوم) هنوز به كار خود ادامه مي دهد را چگونه مي توان بدون وصيت فرد مصدوم سكته مغزي كرده، اجزاء ديگر بدن او را از بدن او جدا كرده و به بدن شخص ديگري پيوند زده شود، آيا از نظر شرع مقدس اسلام جايز مي باشد يا حرام مي باشد؟

چرا نماز ما موجبات معراج را فراهم نمي آورد؟

من در قرآن ديده ام كه نوشته است (سورة واقعه يا سورة) ولي در دين اسلام مي گويند (سوره ي واقعه يا سوره ي). كدام يك براي گفتن بهتر و لازم است؟ چرا؟

آيا رقص مرد مسلمان براي مرد مسلمان جايز است؟ اگر جواب منفي است دليلش را بفرمائيد.

آيا رقص مرد مسلمان براي مرد مسلمان جايز است؟ اگر جواب منفي است دليلش را بنويسيد؟

آيا رقص زن مسلمان براي زن مسلمان جايز است؟ اگر جواب منفي است دليلش را بفرماييد.

دين يعني چه توضيح دهيد؟

پيرامون اصطلاحات زير توضيحات كاملي مرقوم فرماييد:

عرفان، تصوف، پير و مراد و قطب، سلسله سلوكي، درويش، وحدت وجود، خرابات.

و پيرامون عرفان محي الدين عربي شيخ اكبر توضيح روشن و بدون حاشيه بفرماييد بطوريكه كاملاً اين شخصيت در جهان تفكر اسلامي و غربي از باب صحتنظرات و انديشه هايش و مطابقت با معارف اماميه بهره مند گردد؟

توضيحاتي در خصوص برنامه هاي آينده اسرائيل و آمريكا در منطقه خاورميانه و مقاوت مردم فلسطين و جهان اسلام در برابر آنها بيان فرماييد؟

  1. 894 از 4632